Region Nordjylland

Kunde-historie om temperaturovervågning under transport

Blodprøver overvåges
af ThermITs digitale system

Det er meget vigtigt, at temperaturen er helt rigtig både under transport af medicin, og når Region Nordjylland to gange dagligt alle ugens hverdage henter blodprøver hos de praktiserende læger i hele regionen.

Et smart og trådløst system leveret af Vibocold og produceret af ThermIT overvåger i 23 biler temperaturen, når Region Nordjylland fragter blodprøver fra patienter hos praktiserende læger til analyse på laboratoriet og kører medicin ud til fem sygehuse i Nordjylland.

"Blodprøverne må maksimalt være seks timer undervejs, og da der kan være mange stop på turen for eksempel fra Skagen, er det nødvendigt med to tur."

"Hver morgen logger jeg mig på systemet og tjekker, at alt er som det skal være. Det er nemt for mig at holde øje med, og det er meget præcist og stabilt at arbejde med."

Kørselsleder Per Juul, Region Nordjylland, er glad for ThermIT

Blodprøverne transporteres i klimakasser med elektronisk overvågning og automatisk logning af temperaturerne. De i alt 23 biler med den karakteristiske bloddråbe på siden leverer prøverne til analyse på sygehusene. De miljørigtige sensorer i klimakasserne sender via et hovedmodul i køretøjerne hver halve time data om målte temperaturer, så kørselslederen i Region Nordjylland på sit kontor i regionens Centrallager Aalborg via computeren eller på smartphonen kan følge temperaturen under hele transporten.

Samtidig lagres al data automatisk på Cloud serveren, og denne logning kan til enhver tid hentes frem og udskrives til dokumentation for, at blodprøverne har været transporteret med den korrekte temperatur.

Der er strenge krav til, at temperaturen i klimakasserne med blod konstant skal være 21 grader, plus minus en enkelt grad, og det sikrer ThermIT-overvågningen. Systemet sender nemlig advarsel via sms og mail, hvis temperaturen skulle falde uden for det krævede og lovpligtige.

– Hvis temperaturen er for høj i blodprøven, afvises prøven af den robot, der anvendes til analyse.

– Vi skal kunne dokumentere, at temperaturen har været i orden på hele turen. Jeg får en mail, hvis noget er forkert, og jeg får en daglig mail med oplysninger om temperaturen i klimakassen i den enkelte bil i løbet af dagen. Det er et smart system, fortæller Per Juul.

Han kan også følge bilernes færden i regionen, så hvis der for eksempel kommer en hasteopgave med et akut behov for at hente blodprøver hos en læge et sted i Nordjylland, kan han hurtigt se, hvor den nærmeste bil befinder sig og måske omdirigere dens rute.

Også i hovedstadsområdet benyttes trådløs temperaturovervågning fra Vicocold og ThermIT, når Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium afhenter blodprøver hos de praktiserende læger i Storkøbenhavn.

Sensoren kan placeres diskret i køleskabe, frysere, i serverrum og som her i en bil, der transporterer temperaturfølsomme varer. Al data registreres automatisk.
Et hovedmodul i bilen sender signal fra sensor ud i skyen

Region Nordjyllands Centrallager

Region Nordjyllands centrallager administrerer cirka 1.900 standardvarenumre, dertil varetages skaffevarer til visse afdelinger ligeledes af Centrallager Aalborg. På den måde bliver centrallageret bindeleddet mellem rekvirenterne og leverandørerne.

Centrallager Aalborg står ydermere med de opgaver og funktioner, der er i forbindelse med levering og påpladslægning af varer på sygehuset. Den primære aftager af varer er Aalborg Universitetshospital, og derudover leveres der til de øvrige sygehuse, praktiserende læger, speciallæger, hjemmepatienter og det grønlandske sundhedsvæsen.

Centrallageret har ydermere en vigtig rolle i forbindelse med medicinkørsel og afhentning af blodprøver ved de praktiserende læger. Hovedfunktionen er at håndtere den fysiske varestrøm i Region Nordjylland således, at rekvirenterne oplever en høj og ensartet kvalitet samt effektiv leveringsproces.

Centrallager Aalborg har ansvaret for, at varerne bliver modtaget, registreret, lagt på plads og sendt videre til rekvirenten. Den 1. november 2018 blev Centrallager Aalborg en del af serviceorganisationen Logistikafdelingen på Aalborg Universitetshospital.

ThermITs samarbejdspartner og forhandler, Vibocold A/S med hovedkvarter i Viborg, leverer blandt meget andet totalløsninger i køl og frys til supermarkeder og til industrien, kølere og fryser til mindre butikker og kiosker samt specialproducerede produkter til eksempelvis laboratorier og sygehuse. Vibocold er også en af landets førende aktører inden for transportabel køl og frys.

Den smarte sensor i klimakasserne overvåger blodprøver.