Overvågning
& logning

24/7 (-35ºC to +85ºC)

Løsning

GSM eller WiFi gateway og X antal digitale trådløse sensorer med kort eller lang antenne

Anvendelsesområder

Startpakke uden baggrund SORTE SENSORER
WiFi cooldown temperature logger

Blæstkøler logning

Overvågning af kerne-temperatur under nedkøling

Løsning

Placer indstiknings sensoren i fødevaren og tryk på startknappen på enheden, temperaturen vises nu i displayet, tryk på save knappen og tryk gentagne gange for at vælge en af 25 forud-definerede tekster til dokumentationen.

Temperaturen bliver nu målt hvert 15. minut. Efter tre timer, eller når temperaturen er under 8°C, bliver måleprocessen afbrudt, og der dannes automatisk en rapport med alle de loggede målinger på Cloud serveren. Du får besked på SMS eller mail, når opgaven er fuldført.

WiFi+Cool gateway & indstiknings sensor (-50 ºC to +150 ºC)

Anvendelsesområder

Enkelt-målinger

Logning og dokumentation
af kerne-temperatur

Enkelt måling skal foretages ved modtagelse af køle- og frostvarer fra leverandør. Der skal foretages målinger af fast food med mere for at sikre, at varen er klar til servering. Der skal foretages stikprøvekontrol af varm mad i buffet. Alle målinger gemmes med hver sin rapport for dokumentation.

Der kan vælges op til 25 forskellige forud-definerede tekster.

Løsning

WiFi+One gateway og indstiknings sensor (-50 ºC to +150 ºC)

Anvendelsesområder

Single Temperature Measurement logger

Logning
under transport

Logning under transport
hvert 5. minut

Real time temperatur logning til Cloud server. Inklusiv sensor.

Løsning

WiFi+Log gateway med sensor (-35 ºC to + 80 ºC)

Anvendelsesområder

Varmholdelse

Temperatur overvågning Buffet

Buffet – fødevareproduktion. Mulighed for temperatur overvågning for hvert minut med display for direkte aflæsning af temperaturen inden logning af data til Cloud serveren.

Løsning

WiFi+Hot gateway & indstiknings sensor (-50 ºC to + 150 ºC).

Anvendelsesområde

WiFi-Hot

Lav-temperatur overvågning

Overvågning og logning
af ekstreme lave
eller høje temperaturer

Denne løsning er for specielle lav-temperatur frysere normalt i temperaturområdet omkring -80°C. Løsningen kan også bruges ved varmluft helt op til +200°C. Mulighed for overvågning af otte enheder med samme Gateway.

Løsningen

GSM Gateway & ekstern kablet sensorer (-200 ºC to +200 ºC).

Anvendelsesområder

GSM Relæ

Relæ for ekstern overvågning

Dette relæ kan anvendes sammen med ThermITs løsninger for integration til intelligente bygningsovervågnings systemer. Eksempelvis aktivering af stemme modem, advarselslys, sirener og lignende.

Løsning

GSM Gateway med otte indbyggede relæ kontakter.

Anvendelsesområder

Dashboard

Et intereaktivt dashboard på iPad and mobile devices giver let registrering af kommentarer og notifikationer. Tryk på en af de farvede ikoner, og du kan registrere tekster direkte online.

Direkte adgang til databasen