Kundehistorie

Folketingsmedlem begejstret
for digital fødevarekontrol

Digital fødevarekontrol begejstrer folketingsmedlem Orla Hav efter et seks måneder langt testforsøg. Han er tidligere fødevareordfører hos Socialdemokratiet, 

Plejecenter Bøgely i Løgstør i Vesthimmerlands Kommune var prøvested for ny velfærdsteknologi, Living Lab. Der var fokus på digital fødevarekontrol med trådløs temperaturovervågning fra ThermIT i Hjørring og elektronisk egenkontrol fra firmaet Anticimex.

På plejecentret er der indført digital fødevarekontrol, som erstatter det tidligere papirsystem. Nu er der papirløs egenkontrol og online overvågning af temperaturer i køleskabe og fryser.

Der sendes på sms og mail automatisk advarsler ved for eksempel strømsvigt, åbne døre i køleskabe med videre. Det giver en høj grad af fødevaresikkerhed og sikkerhed for, at temperaturfølsom medicin opbevares korrekt.

ThermIT mindsker madspild, og overvågningen kan give et lavere strømforbrug. Systemet sendte i testperioden en advarsel 16 gange. De 11 gange skyldtes, at et køleskab ikke var lukket ordentligt. Temperaturen var derfor blevet for høj. De resterende fire gange skyldtes, at et køleskab var indstillet til en for lav temperatur.

Strømstik var faldet ud

Et typisk eksempel beskrives i rapporten med, at strømstikket til et køleskab var faldet ud ved midnatstid. En sms og mail med advarsel blev med ThermITs system automatisk sendt til den ansvarlige vagthavende.

Personalet kunne på Dashboard og en skærm i grupperummet også konstatere, at der var en fejl. Der blev strak taget affære, strømstikket blev tilsluttet, og køleskabet var reetableret.

Gevinsten var, at fødevarer var reddet, og der var intet madspild. Uden den automatiske temperaturkontrol ville dette formentligt ikke være blevet opdaget før næste dag. Konsekvensen ville sandsynligvis være, at en del fødevarer måtte destrueres.

Rapporten beskriver også, at der er mindre madspild og en besparelse på strømforbrug. Køleskabene behøver ikke længere åbnes for udelukkende at aflæse temperaturer, da ThermITs sensor er placeret inde i enheden.

Temperaturen er derfor mere konstant. Eventuel smitterisiko er også mindre med mindre fysisk berøring af køleskabe og frysere.

Inspiration fra ThermIT

"Jeg bad i Folketinget om, at digitale løsninger for fødevaresikkerhed tænkes ind i den måde, som fødevareforlig skal skrues sammen på. Inspirationen tilskrives ThermIT og det faktum, at driftssikre digitale løsninger er mere hensigtsmæssige og valide end menneskeaflæste termometre. Her kan aflæsningen påvirkes af åbne døre og menneskelige fejlkilder"

"Vi har i flere år arbejdet med trådløs elektronisk temperaturovervågning på restauranter, i køkkener, supermarkeder, apoteker, hospitaler med videre i mange lande. Vi er meget glade for, at vores system også hjælper både personale og beboere på for eksempel plejehjem i Danmark.

Vi håber, at også endnu flere offentlige institutioner kan se de mange bæredygtige fordele. Det er blandt andet strømbesparelse, øget fødevaresikkerhed og patientsikkerhed i forbindelse med opbevaring af medicin og vacciner. Personalet frigøres for manuelle rutiner med aflæsning og registrering. De kan i stedet bruge kræfterne på borgerne, siger salgschefen hos ThermIT"

Folketingsmedlem Orla Hav (S) og Ivan Lindgren Hansen fra ThermIT (tv) ved det store Dashboard på Plejecenter Bøgely.

Et vækstforumsprojekt
med AAU - UCN - SOSU Nord

Rapporten fra Bøgely er lavet af Lab. X, som er et vækstforumprojekt i samarbejde mellem SOSU Nord, AAU og UCN. Målet var testning af temperaturovervågning og elektronisk egenkontrolsprogram på Bøgely. Det blev lavet i samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune, firmaerne ThermIT, Anticimex, og Lab. X.

Bøgelyrapporten er  i perioden januar – juni 2014 lavet på baggrund af data indsamlet i forbindelse med afprøvning af temperaturovervågning. Det foregik på Plejecenter Bøgely i Løgstør i Vesthimmerlands Kommune. Rammerne er aftalt med projektets repræsentanter fra Vesthimmerlands kommune.

Hovedfokus er temperaturovervågning og egenkontrollens betydning for fødevaresikkerheden, personalets arbejdsgange og plejehjemmet Bøgely. Baggrundsdata er interviews, billeder, tidstagning og målinger af strømforbrug.

Indsamling af data

Den samlede data er indsamlet før- under og efter afprøvning og består af:
· Måling af strømforbrug
· Interviews med superbrugere
· Tidstagning af registreringer

Denne kundehistorie er baseret på et sammendrag, der er skrevet på baggrund af analyse af data fra henholdsvis før interviews, efter interviews og manuel registreringer.

Resuméet er lavet i maj 2014 af Living Lab Bestyrer Sara Hedegaard, SOSU Nord og Anna Marie Lassen, UCN. Det er afsluttet af Steen Sloth Olsen, adjunkt, UCN.

Ivan Lindgren Hansen fra ThermIT fortæller Folketingsmedlem Orla Hav (S) om muligheden for at følge og arbejde med overvågningen på smartphonen.
Johnny Hansen fra Anticimex (th) og Ivan Lindgren Hansen fra ThermIT med rapporten, som kan bestilles på [email protected]

Personalet er meget tilfredse

Der er med det automatiske, elektroniske system også besparelser i peronaletimer, da færre medarbejdere behøver forholde sig til registreringer af både temperatur og anden registrering til egenkontrol.

Citater fra personale og brugere af det digitale system på Plejecenter Bøgely i Løgstør:

Det er lettere at følge temperaturerne og reagere i tide. Det betyder, at det ikke bliver for dyrt i strøm eller madspild, når for eksempel et køleskab står åbent.
Serviceansvarlig superbruger

– Før kunne der let være dage, hvor temperaturen i køleskabet ikke blev målt, for det var så let at glemme. Det er dejligt, at vi nu kun skal forholde os til det, når der er noget galt. Så får vi en sms og mail og kan hurtigt se, hvilket køleskab det er galt med.

-Jeg tror, vi allerede har undgået en del madspild, og i hvert fald ved vi nu lige præcis, hvor længe køleskabet har stået åbent.

-Det sparer mig for nogle timers arbejde, da der ikke hver morgen skal måles og tjekkes om termometrene virker. Aflæsninger skal heller ikke føres på papir længere. Der er faktisk meget tid, som jeg kan bruge i plejen frem for at skulle bruge det på egenkontrollen.
Superbrugere

– Før kunne vi jo ikke se, hvor længe køleskabet med fødevarer havde stået med for varme temperaturer. Skal vi smide maden ud eller skal vi ikke? Nu kan jeg se på den digitale registrering, hvor langt temperaturen har været nede eller oppe. Har det kun lige været oppe på 7-8 grader måske i en halv time, så fejler madvarerne jo nok ikke noget. Jeg synes, at det er et rigtig godt system.
Serviceleder

Glæden var stor, da holdet bag testforløbet på Plejecenter Bøgely præsenterede resultatet af testforløbet.