Supermarked

I super marked skal der typisk anvendes 1 Gateway modul, WiFi eller GSM/LTE Modul samt et antal sensorer svarende til det antal af køleenheder der skal overvåges.