Plejesektoren

På dit plejecenter vil du normalt skulle anvende 1 LTE/GSM modul, samt et antal sensorer, typisk til køleskabe, eller rumovervågning. Hvis der er mere end 300m mellem husene i området, så skal der anvendes flere LTE/GSM moduler.

Til køleskabe foreslå vi at du køber sensorrør holder eller Plasticclips og til sensorer der skal placeres på hylder i lokaler anbefaler vi også sensorrør som holder til sensorerne.