Hotel/Køkken/Kantiner

I køkkener eller kantiner skal der typisk anvendes 1 Gateway modul, WiFi eller LTE/GSM, samt det antal af sensorer som svarer til det antal af køleenheder der skal overvåges.

Til køleskabe og walkin kølerum og fryserum foreslå vi at du køber sensorrør til sensorer der skal placeres på hylder og til impulskølere anbefaler vi at du tilkøber sensorclips som holdere til sensorer. Ligeledes foreslår vi sensorer med lang antenne til lukkede rum.

Hvis du vælger vores nye Gateway V.2 LTE eller WiFi og nye V.2 sensorer så er det ikke nødvendigt med sensorer med lang antenne, da rækkevidden på sensorerne kan være helt op til 300M.