Hotel/Køkken/Kantiner

I køkkener eller kantiner skal der typisk anvendes 1 Gateway modul, WiFi eller LTE/GSM Gateway modul samt det antal af sensorer som svarer til det antal af køleenheder der skal overvåges.

Til køleskabe og walkin kølerum og fryserum foreslå vi at du køber sensorrør til sensorer der skal placeres på hylder og til impulskølere anbefaler vi at du tilkøber sensorclips som holdere til sensorer.