Apoteker

Medicin temperaturovervågning og medicin transport

Temperatur overvågning og logning

Apotekere skal løbende måle og kontrollere temperaturer i både salgslokaler, medicinkøleskabe og medicinopbevaring under transport.

De digitale trådløse sensorer skal også kontrolmåles minimum én gang årligt, ligesom sensorerne skal stress-testes for at kontrollere, at alarmer og advarsler fungerer optimalt.

ThermITs digitale temperatursensorer lever op til alle de krav, der er stillet fra sundhedsmyndighederne. Med ThermITs digitale løsning vil apotekerne spare meget tid ved ikke at skulle foretage manuelle målinger, og apotekerne kan elektronisk dokumentere korrekt opbevaring af medicin. 

Al data og dokumentation gemmes på Cloudservere i fem år.

Akkrediteret sensor-kontrolmåling hver 12. måned on-site

ThermITs løsning indeholder en automatisk funktionalitet i kundeportalen til aktivering af automatisk kontrolmåling af sensorer, som skal gøres hver 12. måned.  

En DANAK akkrediteret sensor fra ThermIT udlejes til kunden, som efter modtagelse af DANAK sensoren kan sætte denne sammen med en af kundens andre sensorer ved hjælp af en medfølgende clips og herefter aktivere funktionen. 

Sensorerne måles nu op imod hinanden, og efter afsluttet kontrolmåling, og såfremt målingerne ligger inden for +- 0,5°C, dannes dokumentationen på de lokalt installerede sensorer. 

  • Når kontrolmålingen er færdig, sendes besked på MAIL eller SMS om kontrolmålingen er OK eller EJ. 

Medicin-transport

Med en ThermIT WiFi+Log enhed placeret i en transportenhed vil temperaturdata blive logget helt ned til hvert femte minut under transporten. 

Såfremt der ikke er WiFi netværk eller hotspot i transportmidlet, vil alle loggede temperaturdata automatisk bliver sendt til Cloud serveren ved hjemkomst til det kendte WiFi netværk.

WiFi-Log
"Jeg bruger ThermITs løsning. Det er en stor fordel for mig, fordi jeg altid har et overblik over, hvordan temperaturen er de forskellige steder, der måles. Hvis noget ikke er, som det skal være, får jeg straks en SMS om, at temperaturen ikke passer.
For eksempel hvis der er et køleskab, som vi ikke har opdaget er uden for interval"
Brian Sforzini
Apotekerne Skagen & Aalbæk